× சந்திரகுப்த மவுரியர் காலம் !!! காந்தாரக் கலை தோன்றிய ஆட்சிக் காலம்.
× மரகதப் புறா !!! தமிழ்நாட்டின் மாநிலப் பறவை.
× யானை !!! நமது தேசியப் பாரம்பரிய விலங்கு.
× தேவகிரி !!! தைமூர் ஆல் அழிக்கப்பட்ட இந்திய நகரம்.

General Knowledge - இலக்கியம்

TNPSC Tamil Model Questions-1


1.ஜீவ  காருண்ய ஒழுக்கம் - நூலின் ஆசிரியர் யார் ?
 1. திரு.வி.க
 2. சங்கராச்சாரியார்
 3. இராமலிங்க அடிகளார் 
 4. மேற்கண்ட எவருமில்லை 
2.திருக்குறளில் "ஆர்வலர் புன்கணீர் பூசல் தரும்" என்ற அடியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 'ஆர்வலர்' என்றவார்த்தையின்  பொருள் என்ன ?
 1. ஆர்வமுடையவர்
 2. தோழர்
 3. உறவினர்
 4. அன்புடையவர்  
3.2013 - ஆங்கில வருடத்திற்கு  சமமான திருவள்ளுவர் ஆண்டு எது ?
 1. 2044
 2. 2041
 3. 2034
 4. 2013
4."என் சரிதம்"  - யாருடைய வாழ்க்கை வரலாறு ?
 1. கண்ணதாசன்
 2. ஜி.யு.போப்
 3. தேவநேய  பாவாணர்
 4. உ.வே.சாமிநாதய்யர் 
5.நாலடியார் - எவ்வகை நூல்தொகுப்பைசார்ந்தது ?
 1. பத்துப் பாட்டு
 2. எட்டுத்தொகை
 3. பதினெண் மேல்கணக்கு
 4. பதினெண் கீழ்கணக்கு 
6."சாதி இரண்டொழிய வேறில்லை" - எனப்பாடியவர் ?
 1. திரு.வி.க
 2. ஒளவையார் 
 3. பாரதிதாசன்
 4. கண்ணதாசன் 
7.உதயமார்த்தாண்டம்  பறவைகள் சரணாலயம் அமைந்துள்ளமாவட்டம் எது ?
 1. கன்னியாகுமரி
 2. திருநெல்வேலி
 3. திருவாரூர்
 4. தஞ்சாவூர்
8.நான்மணிக்கடிகை நூலின்ஆசிரியர்  யார் ?
 1. ஒளவையார்
 2. கபிலர்
 3. சீத்தலை சாத்தனார்
 4. விளம்பி நாகனார் 
9."தகைசால்"  என்பதன் பொருள்  என்ன ?
 1. கொடைகளில் சிறந்த
 2. ஈகையில் சிறந்த
 3. பண்பில்  சிறந்த 
 4. பொறுமையுடைய 
10."நாடாகு ஒன்றோ, காடாகு ஒன்றோ" - என்கிற புறநானூற்று பாடலைப்  பாடியவர் யார்?
 1. மாங்குடி மருதனார்
 2. கபிலர்
 3. பிசிராந்தையார்
 4. ஒளவையார்